Dränering

Dräneringsrör och deras funktion

Dräneringsrör används alltid i dräneringssammanhang, inte minst när husgrunder ska dräneras. Syftet med rören är att vattnet ska ledas bort från husets sidor. För att ett dräneringsrör ska fungera som det ska måste det vara korrekt installerat och kombineras med andra dränerande faktorer.

Dräneringsröret leder bort vatten som kommer under marknivån, men har en ganska liten betydelse som fuktskydd. Man ska komma ihåg att röret är en del i lösningen och alltid måste kombineras med singel, mattor och isolering. Att bara gräva ner dräneringsrör har liten effekt.

dikesgrävning

Plaströr vanligast idag

De vanligaste dräneringsrören är gjorda av polyeten, en sorts böjlig plast. En äldre typ är gjord av tegel, men de har blivit mindre vanliga på senare år.

För att ett dräneringsrör ska göra vad det är avsett för så måste det ha rätt storlek och rätt placering. Ett rör bör bara vara över 74 mm för att det ska kunna leda bort vattnet runt ett hus. Det ska med liten marginal placeras under grundens lägsta del.

Rörets lutning är en annan viktig aspekt. Med för liten lutning så kan inte vattnet rinna genom röret, det säger nästan sig själv. I slutet av röret ska det finnas en uppsamlingsbrunn. Ett dräneringsrör får inte vara igensatt. Hela röret måste kunna inspekteras med en kamera.

Enklare att dra styva rör

Vilken typ av dräneringsrör ska man välja? Det finns en hel del varianter på marknaden idag. Ett styvt rör är dock oftast att föredra, dragningen blir krångligare med ett böjligare rör. Längden på dräneringsröret och mängden vatten som ska rinna igenom det påverkar vilken dimension som behövs. Standard idag är 100 mm, och det fungerar i de flesta fall väl. Dessutom är det enkelt att hitta delar till ett rör med den dimensionen. Det finns dessutom olika typer av dräneringsrör för olika jordar.

Materialet runt dräneringsröret har också stor betydelse för funktionen. Dräneringsmattan läggs mot grunden och hindrar vattnet från att leta sig in i källaren eller husgrunden.

Anlita oss för dränering och markarbeten i Västerås